دفتر مرکزی 

آدرس : تهران ، بلوار ميرداماد ، پلاک۱۲۶ ، طبقه سوم – شرکت گلستان سرچشمه خوانسار

تلفن :  ۷۴۶۱۳-۰۲۱

محل پروژه

آدرس : خوانسار ، ابتدای جاده خوانسار – اصفهان ، روبروی سد باغکل – شهرک گردشگری توریستی گلستانکوه

مجموعه اداری:
۰۳۱-۵۷۷۹۹۵۰۱-۵
فکس:
۰۳۱-۵۷۷۹۹۵۱۷
مجتمع اقامتی گلستانکوه:
۰۳۱-۵۷۷۹۹۵۱۵
رستوران بوریتو:
۰۳۱-۵۷۷۹۹۵۱۶
رستوران بوم گردی ایل گاه نابره :
۰۳۱-۵۷۷۹۹۵۱۴

Golestankooh Promenade Complex - Designed By Farnam Homayounfar