زمین پینت بال دهکده گردشگری گلستانکوه به تازگی افتتاح شده و میزبان شما عزیزان است.

از تلفن های زیر می توانید جهت رزرو استفاده کنید.
تماس جهت رزرو:
۰۳۱۵۷۷۹۹۵۰۵
۰۳۱۵۷۷۹۹۵۱۵