افتتاح فاز اول دهکده گردشگری گلستانکوه خوانسار

افتتاح فاز اول دهکده گردشگری گلستانکوه خوانسار
با حضور دکتر مونسان معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری

جناب آقای مهندس شفعتی فرماندار محترم شهرستان خوانسار