فراخوان برگزاری دوره های ورزش همگانی
دوره آموزشی ۴۵ روزه
در هفته دو جلسه
دوشنبه ها و چهارشنبه ها
همراه با سرویس رایگان
هزینه ثبت نام همراه با صرف صبحانه
۱۵۰ هزار تومان
هزینه ثبت نام بدون صبحانه
۹۰ هزار تومان

جهت ثبت نام با واحد امور ورزشی دهکده تماس حاصل فرمایید.
۰۳۱_۵۷۷۷۵۲۹۳

آموزش توسط مربیان مجرب آقا و خانم