نوشته‌ها

بازدید مسئولین از غرفه گلستانکوه در نمایشگاه گردشگری

بازديد جناب آقای دكتر اوحدى معاون سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى از غرفه دهكده گردشگری گلستانکوه

بازديد حجت السلام طباطبايى نماينده محترم اردستان در مجلس شوراى اسلامى از غرفه دهكده گردشگرى گلستانکوه