رستوران بوریتو مجموعه گردشگری گلستان کوه

مجموعه رستوران های بوریتو در سال 1390 در قسمت تجاری مجتمع نگین نور در شمال ایران با هدف ارائه غذاهای فرنگی در محیطی مناسب و درخور

 مردم منطقه  و همچنین گردشگران احداث گردید.

چشم انداز ما ایجاد کافه – رستورانی با منو جدید، ارائه  غذاهای فرنگی با کیفیتی متفاوت از منطقه ، همچنین سرویس دهی مناسب با جذب نیروهای

 جوان و با تجربه که در نهایت منجر به جلب رضایت مشتریان عزیزمان می باشد که به لطف خداوند تا به امروز در این راه موفق بوده ایم.

پس از 2سال فعالیت بوریتو نور و با توجه به استقبال مشتریان ضرورت ایجاد شعبه تهران شکل گرفت . این بار با اتکا به تجربه گذشته  با جذب نیروهای

 کارآمد در محیطی با فضای مناسب کافه رستوران بوریتو در مرکز شهرواقع در خیابان آپادانا احداث گردید. رستوران با منو متنوع از غذاهای ایرانی و فرنگی

 قوی تر از قبل به جلب رضایت مشتری که همانا مهمترین هدف مجموعه است پرداخته است.

امروز شاهد رونق بی نظیر شعبه سوم رستوران در شهر زیبای خوانسار در دهکده گردشگری گلستانکوه و در جوار طبیعت زیبا و بکر این منطقه می باشیم. 

این شعبه از رستوران نیز با اقبال خوب مواجه گردید و مورد استقبال بومیان و گردشگران قرار گرفته است.