چیکن استراگانوف

(فیله مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص)
120000 تومان

ادامه مطلب

بیف استراگانوف

(فیله گوساله، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص)
145000 تومان

ادامه مطلب

رست برگر

(گوشت گوساله رست شده، کاهو، گوجه، سس قارچ، سس باربیکیو، نان برگر، سیب زمینی سرخ شده)
85000 تومان

ادامه مطلب

برگر کلاسیک

(گوشت چرخ شده،کاهو، گوجه، سس باربیکیو،نان برگر، سیب زمینی سرخ شده)
75000 تومان

ادامه مطلب

برگر با سس قارچ

گوشت چرخ شده، کـاهو، گوجه، سس قارچ، سس باربیکیو، نان برگر، سیب زمینى سرخ شده
85000 تومان

ادامه مطلب

چیز برگر

گوشت چرخ شده، کاهو، گوجه، پنیرچدار، سس باربیکیو، نان برگر، سیب زمینى سرخ شده
82000 تومان

ادامه مطلب

بشقاب سبزیجات

پوره سیب زمینی، سبزیجات گریل شده، سس مخصوص
70000 تومان

ادامه مطلب

استیک مرغ

سینه مرغ، سبزیجات گریل شده، پوره سیب زمینی
150000 توامن

ادامه مطلب

فیله مینیون

فیله گوساله، سبزیجات گریل شده، پوره سیب زمینی
225000 توامن

ادامه مطلب

فیله استیک

فیله گوساله، سبزیجات گریل شده، پوره سیب زمینی
215000 تومان

ادامه مطلب