نیمرو

23000 تومان

ادامه مطلب

بشقاب کانتینتال

نیر صبحانه، خامه، کره، عسل، مربا، تخم مرغ آب پز، خیار، گوجه، نان
50000 تومان

ادامه مطلب

فرنچ تست

ان تست مزه دار شده، خامه، مربا، عسل، سس شکلات
50000 تومان

ادامه مطلب

بشقاب انگلیسى

سوسیس انگشتى،پپرونى، کره،تخم مرغ، گوجه گریل شده، لوبیا، نان
50000 تومان

ادامه مطلب

املت روى نان

خمیر ساندویچ، تخم مرغ، کره، گوجه ، فلفل دلمه اى، کنجد، ریحان
43000 تومان

ادامه مطلب

املت نوستالژى

کره،گوجه،تخم مرغ، نان
40000 تومان

ادامه مطلب