جوجه کباب مخصوص

(فیله مرغ، سس مخصوص، دورچین)
80000 تومان

ادامه مطلب

جوجه کباب

سینه مرغ بدون استخوان، دورچین
75000 تومان

ادامه مطلب

کباب کوبیده زعفرانى

گوشت مخلوط گوسفندى و گوساله، دورچین
82000 تومان

ادامه مطلب

کته کباب

فیله گوساله کباب شده، برنج ایرانى، دورچین
165000 تومان

ادامه مطلب

کباب شیشلیک

دنده گوسفندى کباب شده، دورچین
230000 تومان

ادامه مطلب

کباب چنجه

راسته بره کباب شده، دورچین
195000 تومان

ادامه مطلب