فرم نظرسنجی از میهمانان عزیز

رستوران بوریتو دهکده گردشگری گلستانکوه خوانسار، جلب و ارتقاء رضایت میهمانان را مهمترین هدف و ارزشمندترین دستاورد خود می داند و در این راستا مدیریت مجموعه نیازمند کسب آگاهی در خصوص نظرات و پیشنهادهای شما می باشد. خواهشمند است عناوین زیر را به ترتیب انتخاب کنید. این نظرسنجی ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی موثر در راستای ارتفای بهره وری مجموعه یاری می دهد.

نطرسنجی رستوران بوریتو