گلخانه مجموعه گردشگری گلستان کوه

یکی از مهمترین سوالات مسافران در موضوعات زیست محیطی آشنایی با شرایط؛ اقلیم و پوشش گیاهی منطقه است, در همین راستا در دهکده گردشگری گلستانکوه, گلخانه‌ای تاسیس شده تا ضمن آشنایی مسافران عزیز با اقلیم گیاهی منطقه, به معرفی انواع گل و گیاه پرداخته شود؛ شاید فرصتی بهتر از این پیش نیاید که ضمن آشنایی با گیاهان مختلف آپارتمانی بتوانیم گل و گیاه مناسب با فضای خود را انتخاب نماییم.